Tìm Thợ Nail

Tiệm nails thì càng ngày càng đông! Xong thợ nails thì càng ngày càng ít.  Đây là một nan đề lớn trong ngành nail hiện nay mà cũng là một cơ hội làm ăn của chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngủ chuyên tìm người thợ nail (recruiting team) ở những tiểu ban không có nhiều cơ hội. Thông tin của quý vị đăng sẻ hoàn toàn được giữ kín. Khi tìm được người đạt được điều kiện thì chúng tôi sẻ báo cho quý vị biết và chỉ khi nào quý vị cho phép họ liên lạc với quý vị thì chúng tôi mới tiếc lộ thông tin cho họ.


Lệ phí đăng ký chỉ $75 U.S. cho mổi năm và nếu sau một năm chúng tôi không tìm được tối thiểu một người mà quý vị chấp nhận thì chúng tôi sẽ hoàn trả tiền lại cho quý vị 100% và nếu được thì tiền khoang hồng (commission fee) cho mổi người thợ là $250 U.S. và nếu người thợ đó không làm cho quý vị hơn 3 tháng vì bất cứ một lý do gì thì chúng tôi cũng sẻ hoàn trả lại 100%.

 

Tìm Thợ Nail
Get Started Now!