SMS Messaging Service

SMS MESSAGING SERVICES

Nothing is better and cheaper than being able to send a text message to your customers about your services.  According to research, the open rate for email is about 18% while the open rate for text message is 98%. Our software allows you to import your contacts / phone numbers and then quickly schedule and send text message to hundred of customers all at once.  Don’t let that customer leave without giving you her phone number!  Just a text message to say Happy Birthday or Merry Christmas will bring a whole lot more customers.

$150 Consultation Service.  Our flat fee is $150 for up to 2 hours of consultation.  

 SMS Service & Cost.   After the consultation, you have the options to do it on your own by opening an account directly with one of the SMS service providers that we recommended based on your needs or we can help manage your account on your behalf.  The cost per text message is varied running from 2 cents per text to 5 cents per text depending on how many you send. We will discuss it more in details. Please contact us using this CONTACT US FORM.

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHhiVT7Cksw

 

Kính chào quý khách,

Không có gì nhanh chóng và hiệu quả bằng cách nhắn tin qua điện thoại thông minh. Theo thống kê cho biết 98% khách hàng của quý vị đọc những tin nhắn này. Chúng tôi có phần mềm để giúp quý vị thu thập số điện thoại của khách hàng và tạo tin nhắn sẵn. Chỉ cần đến ngày giờ đó là hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới khách hàng của quý vị.  Lệ phí tư vấn là $150 với thời gian là 2 tiếng. Lệ phí gửi mỗi tin nhắn tùy theo số lượng mà quý vị chọn. Trung bình là khoảng từ 2-5 cents cho mỗi tin nhắn. Xin liên lạc với chúng tôi qua mẫu sau! Xin quý khách vui liên lạc với chúng tôi qua mẫu này CONTACT US FORM!