Nail Store Posters

NAIL POSTERS

We made it easy for you to order your posters.  First pick a design that best fits you and then personalize it with our design tools.   If you want us to help you further customize it, the flat rate cost is $95. You will have up to three revisions.  Before we print it, you will have the opportunity to view and approve it. Please contact us using this CONTACT US FORM.

https://www.youtube.com/watch?v=dXGRGhupRyc

 

Kính chào quý vị,

Chỉ cần vài phút là quý vị có thể tự thiết kế và đặt mua posters. Trước hết, hãy chọn một thiết kế có sẵn và sau đó nhập thông tin của quý vị vào. Không còn cách nào dễ dàng và tiện lợi hơn! Nếu quý vị cần chúng tôi thiết kế một mẫu riêng cho quý vị, lệ phí chỉ với $75. Lệ phí và cước phí sẽ tuỳ thuộc theo số lượng và kích thước mà quý vị chọn. Hệ thống sẽ báo giá ngay cho quý vị sau khi quý vị chọn. Xin quý khách vui liên lạc với chúng tôi qua mẫu này CONTACT US FORM!