Mua Tiệm Nail

BUY / MUA TIEM NAIL

 

Are you looking to buy a nail salon?  We can help. Use the form below to submit your info and we will match you up with the right sellers.  All information you submit are private and confidential, and only available to those who are serious in selling their business.    Please contact us using this CONTACT US FORM.

 

Quý vị muốn mua tiệm nail? Chúng tôi có thể giúp quý vị. Xin dùng form dưới đây để đăng nhập thông tin và chúng tôi sẽ giúp tìm người muốn bán tiệm của họ. Mọi thông tin đăng nhập sẽ được giữ kín và chỉ có người thực sự bán tiệm mới thấy được thông tin của quý vị.  Xin quý khách vui liên lạc với chúng tôi qua mẫu này CONTACT US FORM!

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSJJ1-njgiA