Mua Tiệm Nail

Nếu quý vị cần mua tiệm nail, chúng tôi sẻ giúp quý vị! Để có thể tìm và đáp ứng được yêu cầu của quý vị, thì chúng tôi cần những thông tin cần thiết trong form và sẽ giữ kín.  Khi tìm được người bán thích hợp với yêu cầu của người mua thì chúng tôi sẻ thông báo cho người bán để hai bên tự do trao đổi.

Lệ phí đăng ký chỉ $50 U.S. cho mổi năm và nếu sau một năm không mua được thì chúng tôi sẽ hoàn trả tiền lại cho quý vị. Nếu mua được thì tiền khoang hồng (commission fee) là $500 U.S. Nếu quý vị cần hổ trợ về pháp lý mua bán, thì dịch vụ Legal Nails Defense của chúng tôi sẻ sẳn sàng phục vụ quý vị.

 

Liên Lạc Ngay
Get Started Now!