Radio & TV Adv.

RADIO & TV ADVERTISEMENTS

We will work with you to define your goal and objective including your short-term and long-term marketing strategies within the constraints of time and money.  We then work with the local TV or radio stations to negotiate the best pricing available and help you manage and coordinate the marketing campaign. We will help you create a marketing plan, setup the budget, create the message, and benchmark the result.  Please contact us using this CONTACT US FORM.

$250 Consultation Service.  Our flat fee is $250 for up to 3 hours of consultation.  

https://www.youtube.com/watch?v=g8PjVCXkzOY

Kính chào quý vị,

Đây là một phạm vi quảng cáo khá tốn kém và phức tạp. Quý vị cần một công ty có kinh nghiệm để giúp quý vị lên kế hoạch, thương lượng giá cả và lập biển bảng với nhà quảng cáo. Lệ phí tư vấn là $250 bao gồm hai tiếng đồng hồ và sau đó sẽ tuỳ theo nhu cầu của quý vị.