Bán Tiệm Nail

Tại sao có nhiều chủ tiệm nail muốn bàn tiệm nhưng sợ không giám phổ biến rộng rải? Tại vì họ sợ rằng nếu không bán được liền thì sẽ mang tiếng ế và sẽ mất giá trị sau này. Cọng vào đó khi những thợ nail của họ biết được tiệm chuẩn bị bán thì họ tìm đường đi trước. Hơn nữa, họ phải điên đầu với nhiều cuộc điện thoại của những người "vô duyên". Để giải quyết vấn đề này, khi quý vị đăng thông tin bán hoạc mua tiệm; chúng tôi sẻ giải quyết như sau: 1. Thông tin của quý vị đăng sẻ hoàn toàn được giữ kín. 2. Khi tìm được người đạt được điều kiện thì chúng tôi sẻ báo cho quý vị biết và chỉ khi nào quý vị cho phép họ liên lạc với quý vị thì chúng tôi mới tiếc lộ thông tin cho họ.

Lệ phí đăng ký chỉ $50 U.S. cho mổi năm và nếu sau một năm bán không được thì chúng tôi sẽ hoàn trả tiền lại cho quý vị. Nếu bán được thì tiền khoang hồng (commission fee) là $500 U.S. Nếu quý vị cần hổ trợ về pháp lý mua bán, thì dịch vụ Legal Nails Defense của chúng tôi sẻ sẳn sàng phục vụ quý vị.

 

Đăng Tin Bán 
Get Started Now!